Linh Đạo Kitô Giáo Dưới Viễn Tượng Linh Đạo Huấn Luyện

Môn học có mục đích dẫn học viên không những vào một nền khoa học mới, Linh Đạo Huấn Luyện, mà còn đến Linh Đạo Kitô Giáo.
Linh Đạo trong ý nghĩa cơ bản nhất đó là Sự Truy Tìm Ý Nghĩa của Con Người. Huấn Luyện là Qui Trình Tương Tác của mọi hữu thể hiện sinh hướng về sự hoàn thành siêu việt của bản thân.

Mục Đích Yêu Cầu: Giáo trình giúp cho người học viên, trong khi phát triển linh đạo của bản thân (hiểu sâu thêm linh đạo Dòng mình) thì cũng biết trân trọng linh đạo của tha nhân, dù họ là ai và thuộc ý thức hệ nào.  Là Kitô hữu, học viên sống Linh Đạo Kitô Giáo, Linh Đạo của Thầy Giêsu, Con đường thiêng liêng của Ngài. Theo Linh Mục A.Van Kaam, đó là sự cần thiết để học môn Trị Liệu Siêu Việt (Transcendent Therapy).

Sư Huynh Vital Luca Nguyễn Hữu Quang, FSC. Ngài tốt nghiệp Tiến sĩ Linh Đạo Huấn Luyện & Nhân Học Siêu Việt (Manila) (Dr. in Formative Spirituality & Transcendent Anthropology – Manila), Tiến sĩ Toán Học (Manila)- (Ph.D Maths (Manila) và Thạc sĩ Thần Học Kinh Thánh (Jesus Magister) (Diplôme Sup.  Biblical Théo. (Jesus Magister).

Ngài hiện là giáo sư Thần học của Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Tỗng Giáo Phận Sài Gòn và các học viện Thần Học Liên Dòng thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Môn học có mục đích dẫn học viên không những vào một nền khoa học mới, Linh Đạo Huấn Luyện, mà còn đến Linh Đạo Kitô Giáo.
Linh Đạo trong ý nghĩa cơ bản nhất đó là Sự Truy Tìm Ý Nghĩa của Con Người. Huấn Luyện là Qui Trình Tương Tác của mọi hữu thể hiện sinh hướng về sự hoàn thành siêu việt của bản thân.

Mục Đích Yêu Cầu: Giáo trình giúp cho người học viên, trong khi phát triển linh đạo của bản thân (hiểu sâu thêm linh đạo Dòng mình) thì cũng biết trân trọng linh đạo của tha nhân, dù họ là ai và thuộc ý thức hệ nào.  Là Kitô hữu, học viên sống Linh Đạo Kitô Giáo, Linh Đạo của Thầy Giêsu, Con đường thiêng liêng của Ngài. Theo Linh Mục A.Van Kaam, đó là sự cần thiết để học môn Trị Liệu Siêu Việt (Transcendent Therapy).

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

F. Vital Luca Nguyễn Hữu Quang, FSC