Gặp Gỡ – Lãnh Đạo Như Giêsu

Khóa Gặp Gỡ là một trong các chuyên đề của chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu, dành cho người trưởng thành, những người đang dấn thân sống trong công việc ngoài xã hội, đoàn thể của bất kỳ tổ chức nào, Đây là khởi đầu của một chương mới và thú vị trong hành trình cá nhân của bạn để trở thành nhà lãnh đạo giống như Chúa Giêsu.

Tại Việt Nam, chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu được Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ bảo trợ.

Lịch học: 

Vào ngày 21 đến 23/04/2023
– Thứ 6, 21/04: 18h30 – 21h00
– Thứ 7, 22/04: 08h00 – 17h00
– Chúa Nhật, 23/04: 08h00 – 18h00 (thánh lễ chung từ 17h00 – 18h00)

Vui lòng chuyển khoản sau khi đăng ký:
Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
Số Tài Khoản: 7845727
Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng, TP HCM
Nội dung ck: LLJ HoTen số ĐT, vd: LLJ NguyenVanA 0908666xxx

Các kênh thông tin của chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu Việt Nam:

  1. Trung tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ:

Website: https://trungtamlinhdaoinhadaclo.com/

Facebook: Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ

  1. Nhóm sứ vụ Lãnh Đạo Như Giêsu:

Website:  https://lanhdaonhugiesu.com/

Facebook: Lead Like Jesus Vietnam

Email: Vietnam@leadlikejesus.com

Nhóm sứ vụ Lãnh Đạo Như Giêsu Việt Nam bao gồm nhiều giáo dân Kitô hữu trong và ngoài Nhóm Lửa Yêu Thương, mong muốn dấn thân cho một sứ vụ chung là Cùng Giúp Nhau Loan Báo Tin Mừng Yêu Thương Bằng Cuộc Sống. Với sứ vụ đó, nhóm sứ vụ dấn thân chia sẻ nhiều chuyên đề thuộc chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu như là một trong những phương thế để tôn vinh Chúa qua việc truyền cảm hứng và trang bị cho mọi để họ lãnh đạo như Chúa Giêsu, mẫu gương lãnh đạo vĩ đại nhất mọi thời đại; với một ước mơ là ngày nào đó, mọi người ở khắp mọi nơi đều chịu ảnh hưởng bởi ai đó đang lãnh đạo như Chúa Giêsu.

Tại Việt Nam, chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu được Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ bảo trợ.

Các kênh thông tin của chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu Việt Nam:

  1. Trung tâm Linh Đạo I-Nhã Đắc Lộ:

Website: https://trungtamlinhdaoinhadaclo.com/

Facebook: Trung Tâm Linh Đạo I-nhã Đắc Lộ

  1. Nhóm sứ vụ Lãnh Đạo Như Giêsu:

Website:  https://lanhdaonhugiesu.com/

Facebook: Lead Like Jesus Vietnam

Email: Vietnam@leadlikejesus.com

Khóa Gặp Gỡ là một trong các chuyên đề của chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu, dành cho người trưởng thành, những người đang dấn thân sống trong công việc ngoài xã hội, đoàn thể của bất kỳ tổ chức nào, Đây là khởi đầu của một chương mới và thú vị trong hành trình cá nhân của bạn để trở thành nhà lãnh đạo giống như Chúa Giêsu.

Tại Việt Nam, chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu được Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ bảo trợ.

Lịch học: 

Vào ngày 21 đến 23/04/2023
– Thứ 6, 21/04: 18h30 – 21h00
– Thứ 7, 22/04: 08h00 – 17h00
– Chúa Nhật, 23/04: 08h00 – 18h00 (thánh lễ chung từ 17h00 – 18h00)

Vui lòng chuyển khoản sau khi đăng ký:
Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
Số Tài Khoản: 7845727
Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng, TP HCM
Nội dung ck: LLJ HoTen số ĐT, vd: LLJ NguyenVanA 0908666xxx

Các kênh thông tin của chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu Việt Nam:

  1. Trung tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ:

Website: https://trungtamlinhdaoinhadaclo.com/

Facebook: Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ

  1. Nhóm sứ vụ Lãnh Đạo Như Giêsu:

Website:  https://lanhdaonhugiesu.com/

Facebook: Lead Like Jesus Vietnam

Email: Vietnam@leadlikejesus.com

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Lãnh Đạo Như Giêsu