Gặp Gỡ – Lãnh Đạo Như Giêsu

Khóa Gặp Gỡ là một trong các chuyên đề của chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu, dành cho người trưởng thành, những người đang dấn thân sống trong công việc ngoài xã hội, đoàn thể của bất kỳ tổ chức nào, Đây là khởi đầu của một chương mới và thú vị trong hành trình cá nhân của bạn để trở thành nhà lãnh đạo giống như Chúa Giêsu.

Lịch học dự kiến:

NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG
Thứ 6 18h00-18h30 Khai mạc
18h30-21h00 CHÀO ĐÓN-TỔNG QUAN
21h00 Ra về
Thứ 7 8h15 -8h30 Khởi động buổi sáng
8h30-10h30 CON TIM
10h30-10h45 Giải lao
10h45-11h45 CON TIM (tt)
12h-13h30 Ăn trưa, nghỉ trưa
13h30-13h45 Khởi động buổi chiều
13h45-15h30 THÓI QUEN SỐNG
15h30-15h45 Giải lao
15h45-17h00 TƯ DUY
17h00 Ra về
Chúa nhật 8h15 -8h30 Khởi động buổi sáng
8h30-10h30 HÀNH ĐỘNG
10h30-10h45 Giải lao
10h45-11h45 HÀNH ĐỘNG (tt)
12h-13h30 Ăn trưa, nghỉ trưa
13h30-13h45 Khởi động buổi chiều
13h45-15h30 THÓI QUEN HÀNH ĐỘNG
15h30-15h45 Giải lao
15h45-16h45 Tổng kết, trao chứng chỉ
16h45-17h00 Chuẩn bị Thánh lễ
17h00-18h00 Thánh lễ Sai đi
18h00 Chia tay ra về

Tại Việt Nam, chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu được Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ bảo trợ.

Các kênh thông tin của chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu Việt Nam:

  1. Trung tâm Linh Đạo I-Nhã Đắc Lộ:

Website: https://trungtamlinhdaoinhadaclo.com/

Facebook: Trung Tâm Linh Đạo I-nhã Đắc Lộ

  1. Nhóm sứ vụ Lãnh Đạo Như Giêsu:

Website:  https://lanhdaonhugiesu.com/

Facebook: Lead Like Jesus Vietnam

Email: Vietnam@leadlikejesus.com

Nhóm sứ vụ Lãnh Đạo Như Giêsu Việt Nam bao gồm nhiều giáo dân Kitô hữu trong và ngoài Nhóm Lửa Yêu Thương, mong muốn dấn thân cho một sứ vụ chung là Cùng Giúp Nhau Loan Báo Tin Mừng Yêu Thương Bằng Cuộc Sống. Với sứ vụ đó, nhóm sứ vụ dấn thân chia sẻ nhiều chuyên đề thuộc chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu như là một trong những phương thế để tôn vinh Chúa qua việc truyền cảm hứng và trang bị cho mọi để họ lãnh đạo như Chúa Giêsu, mẫu gương lãnh đạo vĩ đại nhất mọi thời đại; với một ước mơ là ngày nào đó, mọi người ở khắp mọi nơi đều chịu ảnh hưởng bởi ai đó đang lãnh đạo như Chúa Giêsu.

Tại Việt Nam, chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu được Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ bảo trợ.

Các kênh thông tin của chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu Việt Nam:

  1. Trung tâm Linh Đạo I-Nhã Đắc Lộ:

Website: https://trungtamlinhdaoinhadaclo.com/

Facebook: Trung Tâm Linh Đạo I-nhã Đắc Lộ

  1. Nhóm sứ vụ Lãnh Đạo Như Giêsu:

Website:  https://lanhdaonhugiesu.com/

Facebook: Lead Like Jesus Vietnam

Email: Vietnam@leadlikejesus.com

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Lãnh Đạo Như Giêsu