Đứa Con Trong Gia Đình, Từ Gia Đình và Của Gia Đình

Nói về sự ra đời, lớn lên và trưởng thành của một con người từ gia đình gốc; những nguồn lực và nguy cơ.

Lý thuyết nền tảng từ các tác giả John Bowlby, Donald Winnicott, Murray Bowen và Monica McGoldrick.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến chuyên khoa tâm thần và Chuyên viên tâm lý trị liệu
Uỷ viên Ban Chấp hành Hội KH Tâm lý – Giáo dục Tp.HCM
Trưởng Câu lạc bộ Tâm lý Trẻ em Trăng Non
Đào tạo viên Lớp Tâm lý Trị liệu Hệ thống – Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

    • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
    • Số Tài Khoản: 7845727
    • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng
    • Nội dung: Họ tên học viên – Tên khoá học viết tắt (viết không dấu)

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Bs Minh Tiến