Đồng Hành Thiêng Liêng: Thực Hành

Đồng hành thiêng liêng là gì? Đồng hành thiêng liêng làm gì và làm như thế nào?

Về câu hỏi đầu tiên, chúng ta đã nghe nói nhiều; nhưng có thể hãy còn băn khoăn trả lời hai câu hỏi sau: “làm gì?” và “làm như thế nào?” Vì thế khóa học này tập trung tìm hiểu hai câu hỏi sau bằng cách dựa vào truyền thống tu đức Kitô-giáo nói chung và Linh đạo Thánh Inhaxiô nói riêng.

Nội dung khóa học gồm ba phần:

  • Phần I: Định nghĩa đời sống thiêng liêng, đồng hành thiêng liêng và các tác nhân trong tiến trình đồng hành (lý thuyết).
  • Phần II: Nội dung công việc đồng hành và cách thức tiến hành về mặt thiêng liêng, kết hợp với một số kiến thức Tâm lý học phát triển (thực hành).
  • Phần III: Sơ lược một số kỹ năng thực hành theo Tư vấn nhân bản, có thể áp dụng vào việc đồng hành (kỹ năng hỗ trợ). 

Đối tượng: chỉ dành cho tu sĩ, linh mục đặc trách huấn luyện 

Linh mục Micae Trương Thanh Tùng, SJ. tốt nghiệp cao học (Master of Arts) chuyên ngành thần học Kinh Thánh và cử nhân tâm lý tại đại học St. Paul, Ottawa, Canada. Tu Nghiệp 1 năm về Linh Hướng và Hướng Dẫn Linh Thao tại Trung Tâm Nghiên Cứu Linh Đạo Villa Manrèse, Quebec, Canada. Ngài hiện là giáo sư giảng dạy Kinh Thánh, tâm lý học và là thành viên thuộc Văn Phòng Linh Đạo I Nhã, Dòng Tên Việt Nam.

Đồng hành thiêng liêng là gì? Đồng hành thiêng liêng làm gì và làm như thế nào?

Về câu hỏi đầu tiên, chúng ta đã nghe nói nhiều; nhưng có thể hãy còn băn khoăn trả lời hai câu hỏi sau: “làm gì?” và “làm như thế nào?” Vì thế khóa học này tập trung tìm hiểu hai câu hỏi sau bằng cách dựa vào truyền thống tu đức Kitô-giáo nói chung và Linh đạo Thánh Inhaxiô nói riêng.

Nội dung khóa học gồm ba phần:

  • Phần I: Định nghĩa đời sống thiêng liêng, đồng hành thiêng liêng và các tác nhân trong tiến trình đồng hành (lý thuyết).
  • Phần II: Nội dung công việc đồng hành và cách thức tiến hành về mặt thiêng liêng, kết hợp với một số kiến thức Tâm lý học phát triển (thực hành).
  • Phần III: Sơ lược một số kỹ năng thực hành theo Tư vấn nhân bản, có thể áp dụng vào việc đồng hành (kỹ năng hỗ trợ). 

Đối tượng: chỉ dành cho tu sĩ, linh mục đặc trách huấn luyện 

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục Micae Trương Thanh Tùng, S.J