[Hủy] Đời Tu theo Huấn Quyền kể từ Công Đồng Vaticanô II

Linh Mục Micae Trương Thanh Tùng, S.J

Giảng viên

Hết thời hạn đăng ký

 • Thời lượng : 30 tiết (Sáng 8:00 - 11:00 và Chiều 14:00 - 16:00)
 • Học phí : 1.000.000vnđ/ học viên
 • Hạn đăng ký : 20/09/2021
 • Địa điểm : 171 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, HCM
 • Thời gian :
    Bắt đầu : 27/09/2021
    Kết thúc : 02/10/2021
 • Mô tả khoá học
 • Thông tin giảng viên
 • Hướng dẫn đăng ký

Những biến động và sự sụt giảm mạnh mẽ của đời tu trên thế giới kể từ sau Công Đồng đã đặt lại những câu hỏi cốt yếu về Đời tu:

 • Đâu là căn tính và chỗ đứng của Đời tu trong Giáo Hội so với các bậc sống khác?
 • Nguyên nhân đưa đến sự sụt giảm và liệu đời tu còn có tương lai không?
 • Cần canh tân thế nào lối sống và việc đào tạo tu sĩ theo đường hướng của Công Đồng và Huấn Quyền hầu có thể thích ứng với hoàn cảnh mới của thế giới?

Trong nỗ lực đi tìm lời đáp, khóa học (30 tiết) sẽ theo ba hướng tiếp cận:

 • Lịch sử: Tìm hiểu sự xuất hiện và tiến triển của các dạng thức đời tu trong dòng lịch sử.
 • Huấn quyền: Tìm hiểu Giáo huấn của Huấn quyền qua các văn kiện căn bản kể từ Công Đồng liên quan đến: căn tính và thần học đời tu; khía cạnh pháp lý, lối sống và cách thức huấn luyện Đời tu; đường hướng canh tân đời tu ở đầu Thiên Niên Kỷ thứ Ba.

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

  • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
  • Số Tài Khoản: 7845727
  • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng