Con Tim Nhà Lãnh Đạo

❤️ “Hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh.” Cn 4:23
Hầu hết các sách hay các chương trình đào tạo về lãnh đạo đều tập trung vào hành vi và phương cách của nhà lãnh đạo, với nỗ lực thay đổi nhà lãnh đạo từ chiều kích ngoại tại. Tuy nhiên, khi các tham dự viên đã từng tham dự các khóa nền tảng thuộc chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu (Gặp Gỡ, Triển Nở, Ignite, Nâng Tầm Ảnh Hưởng), thì họ khám phá ra rằng vai trò lãnh đạo chỉ thật sự được cải thiện và được nâng tầm khi trước nhất có một sự biến đổi nơi nội tại: lãnh đạo chủ yếu hệ nơi con tim. Các tham dự viên các khóa của Lãnh Đạo Như Giêsu đều xác tín rằng nếu không có con tim ngay lành, thì chúng ta chẳng thể nào lãnh đạo như Chúa Giêsu được.
???? Vậy thì con tim của bạn liên hệ gì đến vai trò lãnh đạo?
Mọi thứ! Con tim của bạn chất chứa nguyên do của bạn. Con tim của bạn ẩn chứa lý do tại sao bạn làm điều nào đó; con tim của bạn chính là nơi cư ngụ của những ý định và động cơ của bạn. Con tim chính là cốt lõi để nhận định bạn là ai.
???? Khoá học ngắn, nhưng đặc biệt “Con Tim Nhà Lãnh Đạo” này sẽ được chia sẻ bởi Rick Pickering – Chủ tịch Lãnh Đạo Như Giêsu Thế Giới nhân chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 10 này.

 

Nhóm sứ vụ Lãnh Đạo Như Giêsu Việt Nam bao gồm nhiều giáo dân Kitô hữu trong và ngoài Nhóm Lửa Yêu Thương, mong muốn dấn thân cho một sứ vụ chung là Cùng Giúp Nhau Loan Báo Tin Mừng Yêu Thương Bằng Cuộc Sống. Với sứ vụ đó, nhóm sứ vụ dấn thân chia sẻ nhiều chuyên đề thuộc chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu như là một trong những phương thế để tôn vinh Chúa qua việc truyền cảm hứng và trang bị cho mọi để họ lãnh đạo như Chúa Giêsu, mẫu gương lãnh đạo vĩ đại nhất mọi thời đại; với một ước mơ là ngày nào đó, mọi người ở khắp mọi nơi đều chịu ảnh hưởng bởi ai đó đang lãnh đạo như Chúa Giêsu.

Tại Việt Nam, chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu được Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ bảo trợ.

Các kênh thông tin của chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu Việt Nam:

  1. Trung tâm Linh Đạo I-Nhã Đắc Lộ:

Website: https://trungtamlinhdaoinhadaclo.com/

Facebook: Trung Tâm Linh Đạo I-nhã Đắc Lộ

  1. Nhóm sứ vụ Lãnh Đạo Như Giêsu:

Website:  https://lanhdaonhugiesu.com/

Facebook: Lead Like Jesus Vietnam

Email: Vietnam@leadlikejesus.com

❤️ “Hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh.” Cn 4:23
Hầu hết các sách hay các chương trình đào tạo về lãnh đạo đều tập trung vào hành vi và phương cách của nhà lãnh đạo, với nỗ lực thay đổi nhà lãnh đạo từ chiều kích ngoại tại. Tuy nhiên, khi các tham dự viên đã từng tham dự các khóa nền tảng thuộc chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu (Gặp Gỡ, Triển Nở, Ignite, Nâng Tầm Ảnh Hưởng), thì họ khám phá ra rằng vai trò lãnh đạo chỉ thật sự được cải thiện và được nâng tầm khi trước nhất có một sự biến đổi nơi nội tại: lãnh đạo chủ yếu hệ nơi con tim. Các tham dự viên các khóa của Lãnh Đạo Như Giêsu đều xác tín rằng nếu không có con tim ngay lành, thì chúng ta chẳng thể nào lãnh đạo như Chúa Giêsu được.
???? Vậy thì con tim của bạn liên hệ gì đến vai trò lãnh đạo?
Mọi thứ! Con tim của bạn chất chứa nguyên do của bạn. Con tim của bạn ẩn chứa lý do tại sao bạn làm điều nào đó; con tim của bạn chính là nơi cư ngụ của những ý định và động cơ của bạn. Con tim chính là cốt lõi để nhận định bạn là ai.
???? Khoá học ngắn, nhưng đặc biệt “Con Tim Nhà Lãnh Đạo” này sẽ được chia sẻ bởi Rick Pickering – Chủ tịch Lãnh Đạo Như Giêsu Thế Giới nhân chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 10 này.

 

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Lãnh Đạo Như Giêsu