Coaching Tập Thể – Chuyên Đề: Cậy Trông Vào Thiên Chúa

Năm xưa khi Mô-sê gặp được Đức Chúa trong bụi gai đang cháy và được Đức Chúa giao cho ông nhiệm vụ giải thoát dân Người khỏi ách nô lệ ở Ai Cập và dẫn họ đến miền Đất Hứa. Mô-sê biết rõ rằng ông không thể nào hoàn tất công việc này bằng sức riêng – nhưng Đức Chúa đã đảm bảo rằng Mô-sê sẽ làm được với sự trợ giúp của Thiên Chúa.

Cuộc sống sẽ đôi lúc những biến cố lớn xảy đến với bạn mà bạn nghĩ rằng mình không thể vượt qua, hoặc những khi bạn nhận những nhiệm vụ mà bạn nghĩ rằng sức mình không đủ Khi đó chúng ta cảm thấy lo sợ và mong đợi ai đó có thể giúp mình hay một điều gì khác ngoài Thiên Chúa.

Thiên Chúa, Người luôn có các chương trình dành riêng cho mỗi cuộc đời chúng ta. Ngay chính Chúa Giê-su cũng có một chương trình riêng của Người ở trần gian – hy sinh mạng sống Người để cứu muôn loài – và chưa bao giờ Người đi xa khỏi mục đích đó. Nhưng để đạt được mục đích đó, người cũng đã phải chịu vác thập giá, chịu mỏi sỉ nhục và hy sinh thân mình nhưng Người vẫn luôn tin tưởng vào chương trình Chúa Cha dành cho Người như Người đã nói “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dầu vậy, xin đừng theo ý Con, nhưng xin ý Cha được nên!”. Vậy nên các trở ngại và thách đố xảy ra trong đời chúng ta cũng như những thập giá mà chúng ta phải mang, là phương cách đưa chúng ta đến với Nguồn bình an đích thực. Như Chúa Giê-su, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào các chương trình mà Thiên Chúa dành cho mình.

Chúng ta hãy luôn bình tâm để đáp lại tiếng Chúa và nhận biết đâu là ý Chúa dành cho mình. Đồng thời, luôn tín thác mọi sự vào Thiên Chúa – Đấng giàu lòng thương xót và yêu thương chúng ta vô điều kiện, cậy trông nơi Người và để người đồng hành cùng chúng ta thì lòng cậy trông đó sẽ cho chúng ta an bình đích thực, vượt trên mọi hiểu biết – và điều đó quả thật là tuyệt vời!”

Mời bạn đến với buổi Coaching Nâng Tầm Ảnh Hưởng trực tuyến để tìm kiếm phương thức để cậy trông và tín thác vào Chúa trong mọi sự để tìm nguồn bình an đích thật.

Nhóm sứ vụ Lãnh Đạo Như Giêsu Việt Nam bao gồm nhiều giáo dân Kitô hữu trong và ngoài Nhóm Lửa Yêu Thương, mong muốn dấn thân cho một sứ vụ chung là Cùng Giúp Nhau Loan Báo Tin Mừng Yêu Thương Bằng Cuộc Sống. Với sứ vụ đó, nhóm sứ vụ dấn thân chia sẻ nhiều chuyên đề thuộc chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu như là một trong những phương thế để tôn vinh Chúa qua việc truyền cảm hứng và trang bị cho mọi để họ lãnh đạo như Chúa Giêsu, mẫu gương lãnh đạo vĩ đại nhất mọi thời đại; với một ước mơ là ngày nào đó, mọi người ở khắp mọi nơi đều chịu ảnh hưởng bởi ai đó đang lãnh đạo như Chúa Giêsu.

Tại Việt Nam, chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu được Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ bảo trợ.

Các kênh thông tin của chương trình Lãnh Đạo Như Giêsu Việt Nam:

  1. Trung tâm Linh Đạo I-Nhã Đắc Lộ:

Website: https://trungtamlinhdaoinhadaclo.com/

Facebook: Trung Tâm Linh Đạo I-nhã Đắc Lộ

  1. Nhóm sứ vụ Lãnh Đạo Như Giêsu:

Website:  https://lanhdaonhugiesu.com/

Facebook: Lead Like Jesus Vietnam

Email: Vietnam@leadlikejesus.com

Để đăng ký khoá học xin điền thông tin theo mẫu tại: https://forms.gle/K3R47VS6HrXFX6fe7 hoặc nhấn nút Đăng Ký Khoá Học bên trên.

 

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Lãnh Đạo Như Giêsu