Chuyên Đề: “Viết Lại” Câu Chuyện Đời

Nói về cách mỗi người hình dung, mô tả và xây dựng nên câu chuyện về cuộc đời của chính mình; những cách thức hướng đến cách nhìn mới về cuộc sống, về các “vấn đề”, giúp đổi thay bản sắc cá nhân và thái độ sống tích cực hơn. Lý thuyết nền từ các tác giả Michael White, David Epston (Liệu pháp Trần thuật – Narrative Therapy), cùng những tác giả của trường phái Trị liệu Hệ thống.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến chuyên khoa tâm thần và Chuyên viên tâm lý trị liệu
Uỷ viên Ban Chấp hành Hội KH Tâm lý – Giáo dục Tp.HCM
Trưởng Câu lạc bộ Tâm lý Trẻ em Trăng Non
Đào tạo viên Lớp Tâm lý Trị liệu Hệ thống – Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM

Nói về cách mỗi người hình dung, mô tả và xây dựng nên câu chuyện về cuộc đời của chính mình; những cách thức hướng đến cách nhìn mới về cuộc sống, về các “vấn đề”, giúp đổi thay bản sắc cá nhân và thái độ sống tích cực hơn. Lý thuyết nền từ các tác giả Michael White, David Epston (Liệu pháp Trần thuật – Narrative Therapy), cùng những tác giả của trường phái Trị liệu Hệ thống.

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Bs Minh Tiến