Chuyên đề: Phút Hồi Tâm, Hành Trang Người Trẻ Để Chiếu Sáng Như Những Vì Sao

Mây đen xám trời gây lốc đam mê hưởng thụ, duy cá nhân, tương đối, mặc kệ, và kiểu bao bì như cú xét làm rạn vỡ căn tính và sứ mạng kito hữu. Tuy nhiên, vùng mờ và thách đố tích điện trái dấu lại gây xung điện thức tỉnh giới trẻ dám đào bới giá trị, ý nghĩa sống đích thực, và hướng đi đúng đắn đời mình.

Hãy kết nối onlife với Chúa để cùng Chúa Hồi Tâm một cách cá vị nơi sâu thẳm lòng mình, để trung tín phân định chọn lựa Ý Chúa đời ta. Nhờ thế, giới trẻ cùng với Giêsu dám sống trung thực, trách nhiệm, và lạc quan hầu “chiếu sáng như những vì sao Tin Mừng.”[1] Quả thực, “một cuộc đời không tự xét mình thì không đáng sống.”[2] Mời bạn hãy đến với “Phút Hồi Tâm”!

[1] Sứ điệp Đức Thánh Cha Phanxicô gửi giới trẻ Việt Nam.

[2] Socrates (470-399 TCN)


Chuyên đề cũng được tổ chức trực tuyến qua ứng dụng Zoom

Linh Mục JB Nguyễn Trung Kiên S.J, tốt nghiệp tiến sĩ thần học mục vụ tại khoa Thần Học Dòng Tên thuộc đại học Santa Clara, Hoa Kỳ. Ngài từng làm phụ tá giám tỉnh, đặc trách huấn luyện của tỉnh dòng Tên Việt Nam, Nguyên Trưởng ban Linh Đạo của Tỉnh Dòng. Hiện tại Ngài là linh hướng Đại Chủng Viện Vinh Thanh, giáo phận Vinh.

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

    • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
    • Số Tài Khoản: 7845727
    • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng
    • Nội dung: Họ tên học viên – Tên khoá học viết tắt (viết không dấu)

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục JB Nguyễn Trung Kiên S.J