CĐ Năm Thánh I Nhã: Phân Định Chung

Phân định thiêng liêng chung hay cộng đoàn đã xuất hiện từ Công Nghị Giêrusalem (Cv 15), nay đang hồi phục mạnh mẽ trong Giáo hội (THĐGM 2018 & 2023) và trong Dòng Tên (từ Tổng Hội 36, 2016).

Bài nói chuyện này giới thiệu sơ lược về thực hành Phân định chung theo Linh đạo Inhaxiô:

 • Phân định chung là gì?
 • Tại sao cần? 
 • Cách thức tiến hành?
 • Các điều kiện nội tâm và các kỹ năng cần thiết?  

Linh mục Micae Trương Thanh Tùng, SJ. tốt nghiệp cao học (Master of Arts) chuyên ngành thần học Kinh Thánh và cử nhân tâm lý tại đại học St. Paul, Ottawa, Canada. Tu Nghiệp 1 năm về Linh Hướng và Hướng Dẫn Linh Thao tại Trung Tâm Nghiên Cứu Linh Đạo Villa Manrèse, Quebec, Canada. Ngài hiện là giáo sư giảng dạy Kinh Thánh, tâm lý học và là thành viên thuộc Văn Phòng Linh Đạo I Nhã, Dòng Tên Việt Nam.

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

  • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
  • Số Tài Khoản: 7845727
  • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng
  • Nội dung: Họ tên học viên – Tên khoá học viết tắt (viết không dấu)

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục Micae Trương Thanh Tùng, S.J