Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng (Online) Bởi Tỉnh Dòng US Central Society (UCS)

Linh Mục Phạm Trung Hưng, S.J., STD.

Giảng viên

Hết thời hạn đăng ký

 • Thời lượng : Hằng ngày từ 8:30am đến 10:15am
 • Học phí : Chưa cập nhật ...
 • Hạn đăng ký : 25/11/2020
 • Địa điểm : Tĩnh tâm theo hình thức Online
 • Thời gian :
    Bắt đầu : 29/11/2020
    Kết thúc : 05/12/2020
 • Mô tả khoá học
 • Thông tin giảng viên
 • Hướng dẫn đăng ký

Linh Mục Phạm Trung Hưng, S.J., STD.: Với hơn bảy năm kinh nghiệm giảng dạy Thần Học tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã tại Trường Thần Học, Dòng Tên trực thuộc Đại Học Santa Clara ở Berley.

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

  • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
  • Số Tài Khoản: 7845727
  • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng
  • Nội dung: Số điện thoại của học viên