Chương Trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng (Online) Bởi Tỉnh Dòng US Central Society (UCS)

 • Mô tả khoá học
 • Thông tin giảng viên
 • Hướng dẫn đăng ký

Linh Mục Phạm Trung Hưng, S.J., STD.: Với hơn bảy năm kinh nghiệm giảng dạy Thần Học tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã tại Trường Thần Học, Dòng Tên trực thuộc Đại Học Santa Clara ở Berley.

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

  • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
  • Số Tài Khoản: 7845727
  • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng
  • Nội dung: Họ tên học viên – Tên khoá học viết tắt (viết không dấu)