Cha Mẹ Mất Kết Nối Với Con Cái

Không có nghĩa là cha mẹ không liên hệ được với con mình, mà là nhiều khi phải thông qua kết nối trung gian (thầy cô, bác sĩ, hàng xóm, điện thoại, mạng, bạn bè của con…) và đôi lúc cũng bị sự cố “ngắt” kết nối, “sập nguồn”, “mất mạng”.

Khoảng cách giữa các thế hệ; không tập trung thời giờ xây dựng, duy trì, phát triển mối quan hệ; thiếu hiểu biết về tâm lý lứa tuổi; kỷ luật/nuông chiều/dân chủ thái quá; áp lực học hành thi cử… thường xuyên tác động đến sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình.

?Làm thế nào để cải thiện sự kết nối trực tiếp giữa hai phía là một chủ đề mà cha mẹ và con cái cần ngồi lại với nhau, cùng cởi mở trò chuyện. Bác sĩ Lan Hải xin làm “người thứ ba” để giúp hai bên tìm được tiếng nói chung.

Thạc sĩ – Bác sĩ Lan Hải hiện là giảng viên Học viện Thần học Tomas Aquino, Liên Dòng Mến Thánh Giá và một số Học viện Thần học trên toàn quốc.

Hiện tại chị đang cộng tác và phụ trách rất nhiều chuyên mục về giới tính trên các tờ báo và đài truyền hình như Tám Cuối Tuần, “Chỉ đường cho hươu” trên Báo Phụ nữ Chủ Nhật với bút danh Bác sĩ Hoa Tiêu, “Hỏi thầm đáp khẽ” báo Phụ nữ TP.HCM…và là tác giả của tập sách “Cẩm nang giáo dục giới tính”, “Long lanh những giọt sương”, cùng đồng tác giả một số đầu sách khác.

Không có nghĩa là cha mẹ không liên hệ được với con mình, mà là nhiều khi phải thông qua kết nối trung gian (thầy cô, bác sĩ, hàng xóm, điện thoại, mạng, bạn bè của con…) và đôi lúc cũng bị sự cố “ngắt” kết nối, “sập nguồn”, “mất mạng”.

Khoảng cách giữa các thế hệ; không tập trung thời giờ xây dựng, duy trì, phát triển mối quan hệ; thiếu hiểu biết về tâm lý lứa tuổi; kỷ luật/nuông chiều/dân chủ thái quá; áp lực học hành thi cử… thường xuyên tác động đến sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình.

?Làm thế nào để cải thiện sự kết nối trực tiếp giữa hai phía là một chủ đề mà cha mẹ và con cái cần ngồi lại với nhau, cùng cởi mở trò chuyện. Bác sĩ Lan Hải xin làm “người thứ ba” để giúp hai bên tìm được tiếng nói chung.

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Thạc Sĩ - Bác Sĩ Lan Hải