[Chuyên Đề Trực Tuyến] Những Nguy Cơ Rối Loạn Tâm Lý trong Mùa Dịch và Giải Đáp Thắc Mắc

Cơn đại dịch Virus Covid- 19 đang hoành hành làm xáo trộn đời sống xã hội: từ cuộc mưu sinh, liên đới trong gia đình đến tương quan ngoài xã hội. Nạn dịch hẳn đã gây chấn thương trên nhiều cuộc đời từ thể lý đến tâm hồn, không chỉ giờ khắc hiện tại, mà còn ảnh hưởng lâu dài trong tương lai. Đâu là những phương thuốc giúp chữa trị hữu hiệu những hệ quả khổ đau này.
Từ Góc Nhìn của 1 chuyên viên Tâm Lý, kết hợp với niềm tin Công Giáo, Cha Gioan Phương Đình Toại, Dòng Camillo, sẽ nhận diện những tác động tiêu cực của đại dịch ảnh hưởng đến tâm lý con người, cùng gợi ý những phương thế để chữa lành và vượt qua các khủng hoảng ấy.

Linh mục Gioan Phương Đình Toại, MI hiện tại đang là Giám đốc Mái Ấm Mai Tâm – Mái ấm chăm sóc trẻ mồ côi và trẻ sống chung HIV/AIDS. Đồng thời là Trưởng Ban Mục Vụ Chăm Sóc Người Có HIV/AIDS trực thuộc Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn và Tham Vấn Trị Liệu Tâm Lý cho văn phòng tham vấn Nhà Thờ Đức Bà.

Cơn đại dịch Virus Covid- 19 đang hoành hành làm xáo trộn đời sống xã hội: từ cuộc mưu sinh, liên đới trong gia đình đến tương quan ngoài xã hội. Nạn dịch hẳn đã gây chấn thương trên nhiều cuộc đời từ thể lý đến tâm hồn, không chỉ giờ khắc hiện tại, mà còn ảnh hưởng lâu dài trong tương lai. Đâu là những phương thuốc giúp chữa trị hữu hiệu những hệ quả khổ đau này.
Từ Góc Nhìn của 1 chuyên viên Tâm Lý, kết hợp với niềm tin Công Giáo, Cha Gioan Phương Đình Toại, Dòng Camillo, sẽ nhận diện những tác động tiêu cực của đại dịch ảnh hưởng đến tâm lý con người, cùng gợi ý những phương thế để chữa lành và vượt qua các khủng hoảng ấy.

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh mục Gioan Phương Đình Toại, MI