CĐ: Những Điều Đúng và Sai về Linh Thao của Thánh I Nhã – The Ignatian Spiritual Exercises: What They Are and What They Are Not

Vào tuổi 30, I Nhã Loyola đã bị thương nặng. Hành trình chữa lành diễn ra từ từ và vẫn cứ kéo dài sau nhiều năm. Linh Thao của I Nhã là nhật ký diễn tả cách thức Thiên Chúa hoạt động nơi tâm trí ngài nhằm dẫn dắt I Nhã trở thành một “người chữa lành mang thương tích.” Chúng ta có thể sử dụng Linh Thao như là một mẫu hình cầu nguyện để chữa lành những đau thương trong lịch sử đời ta. Linh Thao còn có thể giúp ta hướng tới cuộc sống phục vụ ý nghĩa và viên mãn hơn mà ta được xem như những môn đệ của ĐGS phục sinh và những “kẻ chữa lành mang thương tích.”

In the 30th year of his life, Ignatius of Loyola suffered a serious physical wound. The process of his healing was not a quick one.  It continued for many years.  Ignatius’ Exercises are a kind of diary of how God worked in his mind and heart to lead him to be a “wounded healer.”  The Spiritual Exercises are a prayerful model we can use toward the healing of the painful parts in our personal history.  They can help us toward a more

satisfying and meaningful life of service as followers of the Risen Jesus.

And as “wounded healers.”

Cách Thức: Song ngữ Anh – Việt (có thông dịch viên)

Cha Julio Giulietti, SJ. là thành viên thuộc Tỉnh Dòng Tên Đông Bắc Hoa Kỳ.

Ngài từng sống 10 năm ở Đông Nam Á, chủ yếu ở Việt Nam với 2 năm ở Myanmar.Cha Julio SJ. là chuyên viên nghiên cứu cấp cao tại Trung Tâm Tôn Giáo, Hòa Bình và Thế giới tại Đại Học Georgetown (hoa Kỳ). Trách nhiệm chính của Ngài là phát triển tương quan học thuật Khoa Bảng và đội ngũ bác sĩ giữa Phân Khoa Y trường đại học Georgetown với Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và các bệnh viện liên kết. Ngài cũng là cầu nối của Đại học Georgetown với Mạng Lưới Đại Học Cộng Đồng Dòng Tên tại Chennai, Ấn Độ.

Cha Julio có bằng Tiến Sĩ về Thần Học và Tâm lý học lâm sàng. Ngài đã thực tập tư vấn tại Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần Connecticut (Đại học Yale) và Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần Lindemann (Hệ thống chăm sóc sức khỏe Boston). Ngài từng đảm nhiệm vai trò giám đốc của Trung Tâm Linh Đạo I-Nhã tại Đại Học Boston (BC) và Hiệu trưởng Đại Học Wheeling Jesuit.


Fr. Julio Giulietti, SJ, is a member of the Jesuit United State East Province. He has lived in Southeast Asia for 10 years, mainly in Vietnam with two year in Myanmar.  He served in Japan for eight years. Fr. Julio is a Senior Research Fellow at the Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs at Georgetown University. His prime responsibility is to develop academic and physician-based relationships between Georgetown University Medical School and Pham Ngoc Thach University of Medicine and affiliate hospital. He is also Georgetown’s bridge with the Indian Jesuits Community College Network centered in Chennai, India.

Fr. Julio earned graduate Ph.D. degrees in theology and clinical psychology. He did his counseling internships at the Connecticut Mental Health Center (Yale University) and the Lindemann Mental Health Center (Boston Health Care System). He was the Director of the Center for Intercultural Education and Development at Georgetown University, Director of the Center of Ignatian Spirituality at Boston College and President at Wheeling Jesuit University.

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

    • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
    • Số Tài Khoản: 7845727
    • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng
    • Nội dung: Họ tên học viên – Tên khoá học viết tắt (viết không dấu)

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục Julio Giulietti, SJ