CĐ Năm Thánh I Nhã: Spirit Looking for a Body (Nhập Thể): Từ Linh Đạo cho đến Hội Dòng (Đắc Sủng – Cơ Cấu)

Theo chân các Giêsu hữu tiên khởi, chúng ta đi lại và xem xét hành trình của I Nhã và các bạn từ trải nghiệm Linh Thao (Spiritual Exercises) cho đến sáng lập lên một Cơ Thể / Cơ Chế cụ thể là Dòng Tên với tất cả các chức năng và cơ cấu. Những bài học rút ra được trong hành trình hay trải nghiệm này hy vọng sẽ giúp cho mọi thành viên của Gia đình I Nhã cùng sống đặc sủng ơn gọi của mình trong cộng đoàn một cách hữu hiệu hơn trên con đường tới Chúa (pathway to God), hầu sáng danh Chúa hơn và phục vụ cách linh hồn.

Linh Mục Phạm Trung Hưng, S.J., STD.: Với hơn bảy năm kinh nghiệm giảng dạy Thần Học tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã tại Trường Thần Học, Dòng Tên trực thuộc Đại Học Santa Clara ở Berley.

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

    • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
    • Số Tài Khoản: 7845727
    • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng
    • Nội dung: Họ tên học viên – Tên khoá học viết tắt (viết không dấu)

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục Phạm Trung Hưng, S.J., STD.