CĐ: Linh Thao I Nhã: Mô Hình Cho Tiến Trình Chữa Lành – The Ignatian Spiritual Exercises: A Template for On-going Healing

Chúng ta nhớ đến những lời Đức Giêsu Kitô đã nói, cách thức và lý do Ngài đã làm. Điều quan trọng là chúng ta nhớ đến ĐGSKT vì sự sống mới của Ngài – Phục Sinh – quyền năng chữa lành được Chúa Cha trao ban. I Nhã Loyola cũng cần một lý do mới mẻ để sống. I Nhã đã khám phá ra mục đích sống mới trong hành trình trở thành “kẻ chữa lành mang thương tích.” Linh Thao I Nhã trao cho ta một mô hình năng động – một khuôn mẫu hoặc trợ giúp – để hướng ta tới đời sống mới. Linh Thao trở nên nguồn suối sự sống mới cho ta như thế nào? Và chúng ta có thể học cách sử dụng Linh Thao ra sao trong cuộc sống hằng ngày?

We remember Jesus the Christ for the words he spoke, how he acted and why he died.  Most important, we remember his because of his new life – the Resurrection – the healing given to him by his Father.  Ignatius of Loyola, too, needed a new reason to live.  He found a new purpose of life in becoming a “wounded healer.”  His Spiritual Exercises offer us a dynamic template – a pattern or aid – to guide us toward renewed life.

How might the Spiritual Exercises be a source of new life for us?

And how might we learn to use them in everyday life?

Cách Thức: Song ngữ Anh – Việt (có thông dịch viên)

Cha Julio Giulietti, SJ. là thành viên thuộc Tỉnh Dòng Tên Đông Bắc Hoa Kỳ.

Ngài từng sống 10 năm ở Đông Nam Á, chủ yếu ở Việt Nam với 2 năm ở Myanmar.Cha Julio SJ. là chuyên viên nghiên cứu cấp cao tại Trung Tâm Tôn Giáo, Hòa Bình và Thế giới tại Đại Học Georgetown (hoa Kỳ). Trách nhiệm chính của Ngài là phát triển tương quan học thuật Khoa Bảng và đội ngũ bác sĩ giữa Phân Khoa Y trường đại học Georgetown với Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và các bệnh viện liên kết. Ngài cũng là cầu nối của Đại học Georgetown với Mạng Lưới Đại Học Cộng Đồng Dòng Tên tại Chennai, Ấn Độ.

Cha Julio có bằng Tiến Sĩ về Thần Học và Tâm lý học lâm sàng. Ngài đã thực tập tư vấn tại Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần Connecticut (Đại học Yale) và Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần Lindemann (Hệ thống chăm sóc sức khỏe Boston). Ngài từng đảm nhiệm vai trò giám đốc của Trung Tâm Linh Đạo I-Nhã tại Đại Học Boston (BC) và Hiệu trưởng Đại Học Wheeling Jesuit.


Fr. Julio Giulietti, SJ, is a member of the Jesuit United State East Province. He has lived in Southeast Asia for 10 years, mainly in Vietnam with two year in Myanmar.  He served in Japan for eight years. Fr. Julio is a Senior Research Fellow at the Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs at Georgetown University. His prime responsibility is to develop academic and physician-based relationships between Georgetown University Medical School and Pham Ngoc Thach University of Medicine and affiliate hospital. He is also Georgetown’s bridge with the Indian Jesuits Community College Network centered in Chennai, India.

Fr. Julio earned graduate Ph.D. degrees in theology and clinical psychology. He did his counseling internships at the Connecticut Mental Health Center (Yale University) and the Lindemann Mental Health Center (Boston Health Care System). He was the Director of the Center for Intercultural Education and Development at Georgetown University, Director of the Center of Ignatian Spirituality at Boston College and President at Wheeling Jesuit University.

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

    • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
    • Số Tài Khoản: 7845727
    • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng
    • Nội dung: Họ tên học viên – Tên khoá học viết tắt (viết không dấu)

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục Julio Giulietti, SJ