[KH Trực Tuyến] Cầu Nguyện với Lời Chúa theo Thánh Inhaxiô

Thánh Inhaxiô cầu nguyện với Lời Chúa như thế nào?

Có gì đặc biệt?

Đó là nội dung chính của khóa học này.  Các khoá sinh vừa học lý thuyết vừa thực hành. Khóa học là một chuẩn bị rất tốt cho những ai sắp làm Linh Thao. Còn những ai đã quen làm Linh Thao thì đây là cơ hội để đào sâu và đưa Cầu nguyện I Nhã vào cuộc sống hằng ngày.

Linh Mục JB Nguyễn Trung Kiên S.J, tốt nghiệp tiến sĩ thần học mục vụ tại khoa Thần Học Dòng Tên thuộc đại học Santa Clara, Hoa Kỳ. Ngài từng làm phụ tá giám tỉnh, đặc trách huấn luyện của tỉnh dòng Tên Việt Nam, Nguyên Trưởng ban Linh Đạo của Tỉnh Dòng. Hiện tại Ngài là linh hướng Đại Chủng Viện Vinh Thanh, giáo phận Vinh.

1. Video Hướng Dẫn Đăng Ký

Văn phòng Trung Tâm cũng nhận đăng ký qua Email, điện thoại hoặc trực tiếp tại Văn phòng.

2. Học Phí:
Học viên chuyển khoản theo thông tin sau:

    • Chủ Tài Khoản: BÙI THOẠI TRÚC
    • Số Tài Khoản: 7845727
    • Ngân hàng ACB, CN Phan Đình Phùng
    • Nội dung: Họ tên học viên – Tên khoá học viết tắt (viết không dấu)

Hết thời hạn đăng ký

Giảng viên

Linh Mục JB Nguyễn Trung Kiên S.J