CISAdmin Bài Viết Mới | Linh Thao | Tin tiếng việt | TT Linh Đạo 22-07-2020

Lưu Ý: Khóa Linh Thao này chỉ dành cho tu sĩ và chỉ nhận thêm 7 người.

Người hướng dẫn: Linh mục Nguyễn Văn Lộc, S.J

Thời gian: 05/09/2020 – 08/10/2020

Địa điểm: Nhà Linh Thao Ngũ Phúc Dòng Tên, Gx Ngũ Phúc, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Chi phí: 230.000đ/ngày/người tham dự

Ngày cuối nhận đăng ký: 16/08/2020

Liên hệ đăng ký: Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ

Địa chỉ: 171 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 352 619 73 – (090) 7196 249

Email: ttlinhdaoinha@gmail.com