canhtandshn CANH TÂN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN 04-08-2020

Những ngày Lễ Giáng Sinh năm 2018, Khóa CTĐSHN 47 tại món là lớn nhất đến với Giáo Xứ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư TP Pleiku. Niềm hân hoan đón Chúa Hài Nhi nhập thể, đón mừng canh tân đổi mới trong đời sống hôn nhân, mang lại sức sống mới cho gia đình.

Tạ Ơn Chúa đã gởi đến các cặp tham dự viên trong Giáo Xứ, Giáo Phận và đặc biệt các cặp đồng bào. Khóa có giá trị và sức sống riêng cho từng tham dự viên.

 

————

 

 

Tiệc hồng Tình Yêu

Thêm hình ảnh