canhtandshn CANH TÂN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN 05-08-2020

Khóa CTĐSHN 44 được tổ chức tại Tu Hội Bác Ái Cao Thái – Q.9 TPHCM vào ngày 13 đến 15/07/2018. Có gần 40 cặp tham dự viên từ các Giáo Phận, trong đó Cha Phaolo Ngô Phan Đình Phục Sj – Cha Sở Giáo Xứ Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư TP Pleiku Gia Lai cùng với các cặp trong giáo xứ đã tham dự khóa. Cũng nhờ tham dự khóa này các cặp trong giáo xứ Mẹ Vô Nhiễm và cha sơ đã cùng mời Ban Phục Vụ đưa khóa về giáo xứ. Hoa trái lãnh nhận từ khóa không chỉ dành riêng cho đời sống hôn nhân mà còn mang lại sức sống mới cho một cộng đoàn, một giáo xứ.

Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn đến dâng Thánh Lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các gia đình. Cam ơn Đức Cha luôn yêu thương các gia đình và luôn ưu ái với Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân.

Xin xem vài hình ảnh đặc nét và link dưới cùng về khóa 44.

 

Tiệc Hồng Tình Yêu:

Dành thời gian chất lượng bên nhau:

Dấu tay trên Cát:

NIềm hạnh phúc vỡ òa khi nhận ra Ân Sủng thực sự của Bí Tích Hôn Nhân:

Thêm hình ảnh Khóa 44