canhtandshn CANH TÂN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN 05-08-2020

KHÓA CANH TÂN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN lần thứ 39 tại ĐÀ NẴNG(14-15-16/07/2017)

Khóa được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ GP Đà Nẵng. Đức Cha Giuse đến dâng Thánh Lễ và chúc lành cho Tham Dự Viên của Khóa. Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn -Trưởng Ban Mục Vụ Gia Đình Tổng GP Sài Gòn, Cha Phaolo Nguyễn Hữu Trường Sơn – Cha Sở GX Phước Tường – Trưởng ban Mục Vụ Gia Đình GP Đà Nẵng đã tham dự khóa.

Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn – Linh Mục Linh Hướng và đồng hành khóa. Các cặp từ Ban Mục Vụ Gia ĐÌnh Đồng Hành CLC Hoa Kỳ cùng hiện diện tổ chức khóa với Ban Phục Vụ TIM CTĐSHN Sài Gòn và Đà Nẵng.

Khóa chào đón đa số các cặp trong Giáo Phận và có cặp Phật Giáo cùng tham dự khóa.

 

 

Xem thêm hình ảnh khóa 39