canhtandshn CANH TÂN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN 05-08-2020

Khóa CTĐSHN 38 tại Tu hội Bác Ái Cao Thái – Q.9 TPHCM.

Gần 40 cặp Tham Dự Viên đến từ nhiều Giáo Phận khác nhau.

Xin xem vài hình ảnh và link đính kèm bên dưới.

 

 

 

 

Thêm hình ảnh khóa 38