canhtandshn CANH TÂN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN 05-08-2020

Khóa CTDDSHN 33 được tổ chức tại Tu Hội Bác Ái Cao Thái Q9 TPHCM, vào ngày 8-10/7/2016. Khóa do Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban Mục Vụ Gia ĐÌnh Tổng GP Sài Gòn làm linh hướng và đồng hành suốt khóa.

Khóa 33 đặc biệt chào đón Cha Phero Trương Văn Phúc Sj – Cha Xứ Họ Đạo Hòa Minh GP Đà Nẵng cùng 04 cặp trong Họ Đạo về dự khóa, Khóa đánh dấu khởi đầu sứ vụ tổ chức các khóa năm sau tại GP Đà nẵng.

 

Cha Luy giới thiệu các cặp ban Phục vụ GP Đà Nẵng:

Thuyết trình viên “bẻ bánh cuộc đời” qua các đề tài của Khóa:

 

Rước nến nhập tiệc Hồng Tình Yêu:

Thêm hình ảnh khóa 33