Sau khi đăng ký, Quý học viên vui lòng chuyển khoản theo thông tin bên dưới:

Chủ Tài Khoản: VU PHUONG HONG YEN
Số Tài Khoản: 6043797979
Ngân hàng TECHCOMBANK
Nội dung CK: họ tên, số điện thoại, DNcTN tháng 11