canhtandshn CANH TÂN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN 22-08-2020

Sài gòn, Chúa Nhật 09/08/2020

Ban Phục Vụ CTĐSHN duy trì sinh hoạt hằng tháng nhằm giúp nhau giữ lửa từ Khóa CTĐSHN, là dịp để các cặp vợ chồng cùng nâng đỡ nhau  thăng tiến ơn gọi Bí Tích Hôn Phối, và trở nên cánh tay nối dài của Thầy Chí Thánh Giê-su trong sứ mệnh chăm sóc các gia đình.

Tạ ơn Chúa đã gởi đến cha Đaminh làm cha linh hướng đồng hành với từng cặp gia đình chúng con, cho ban phục vụ chúng con. Cha trở nên đôi tai của Chúa lắng nghe những chia sẻ, ưu tư và nỗi niềm của từng cặp, cha trở nên bàn tay của Chúa săn sóc từng anh chị trong TIM của chúng con, cha là Giê-su hữu ở giữa cộng đoàn dân Chúa, và giúp cho đoàn chiên Chúa được sống dồi dào. 

Tạ ơn Chúa săn sóc cha hồn xác qua lời bầu cử của Thánh Đaminh, chúng con nguyện cầu mỗi ngày để cha hồn an xác mạnh và hăng say phụng sự Chúa.

Thánh Lễ diễn ra trong bầu khí của cầu nguyện cho dịch bệnh Covid. Team (TIM) phục vụ đứng cách giản, mang khẩu trang và dưới 30 người, và Thánh Lễ thật sốt sắng ý cầu nguyện cho dịch bệnh qua mau, người bệnh được bàn tay ần cần săn sóc, gia đình có người thân trên toàn thế giới qua đời được Chúa an ủi.
Kế sau Thánh Lễ, phương pháp đọc và suy niệm lời Chúa hằng ngày: Lectio Divina – được cha linh hướng trình bày và hướng dẫn cho Tim để mỗi người, mỗi gia đình đọc, lắng nghe tiếng Chúa và sống mỗi ngày. Ước mong từng thành viên áp dụng phương pháp này để siêng năng học hỏi Lời Chúa, thăng tiến đời sống Đức Tin của mình và sinh hoa trái.

Xin thêm vài hình ảnh: