CISAdmin Bài Viết Mới | Chương Trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện | Tin tiếng việt | TT Linh Đạo 05-10-2022

Cho dù bận rộn làm việc tại Bệnh Viện Nhi 1 tại quận 1 và 10, bác sĩ Lê Hoàng Sang quảng đại sắp xếp lịch trình để đến Trung Tâm Linh Đạo I Nhã – Đắc Lộ (CIS) để giúp các học viên tu sĩ của Chương Trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện. Bác sĩ chuyên về dược cho trẻ em từ khi sinh ra đến 18 tuổi, đặc biệt chăm sóc trẻ em sinh non. Cụ thể, bác sĩ Sang chuyên nghiên cứu về cấu tạo và tương tác giữa các cơ phận con người. Đó là 11 hệ cơ quan bao gồm hệ bì, xương, cơ, miễn dịch, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, nội tiết, tim mạch, tiết niệu, và hệ sinh sản.

Thật hữu ích cho các học viên khi thảo luận với bác sĩ về chỉ số thể chất. Điều này giúp các học viên thấy rõ hơn cấu tạo cơ thể qua các hệ cơ quan sẽ ảnh hưởng đến việc phân định ơn gọi cũng như huấn luyện tu sĩ và việc dấn thân lâu dài cả đời. Có sự hiểu biết đúng đắn về bản chất và chức năng của từng cơ phận và toàn bộ hệ thống vận hành thể chất giúp cho các nhà huấn luyện có thể đồng hành với tu sĩ sống ơn gọi triển nở hơn. Chắc hẳn việc phân định và sống ơn gọi liên quan đến toàn bộ các chỉ số thiêng liêng, tâm lý, thể chất, và thông minh. Buổi học thật thiết thực giúp phát triển sự cộng tác hài hòa giữa ân sủng và nỗ lực con người trong huấn luyện.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.