Người ĐHTL & HDLT

Thực Hành Linh Thao & Đồng Hành Thiêng Liêng

Thực Hành Linh Thao & Đồng Hành Thiêng Liêng

Giảng viên: Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Lộc, S.J

Hạn đăng ký: Hết hạn đăng ký

Những Năng Động Thần Học trong Linh Đạo I Nhã

Những Năng Động Thần Học trong Linh Đạo I Nhã

Giảng viên: Linh Mục Phạm Trung Hưng, S.J., STD.

Thời gian : ...

Phân Định & Đồng Hành Thiêng Liêng

Phân Định & Đồng Hành Thiêng Liêng

Giảng viên: Linh Mục Đaminh Nguyễn Đức Hạnh S.J

Thời gian : ...