Mục Vụ

Gặp Gỡ – Lãnh Đạo Như Giêsu

Gặp Gỡ – Lãnh Đạo Như Giêsu

Giảng viên: Lãnh Đạo Như Giêsu

Hạn đăng ký: 04/12/2023

Con Tim Nhà Lãnh Đạo

Con Tim Nhà Lãnh Đạo

Giảng viên: Lãnh Đạo Như Giêsu

Thời gian : ...

Dã Ngoại cùng Triển Nở với Chủ Đề “Lãnh Đạo Phục Vụ Nơi Gia Đình”

Dã Ngoại cùng Triển Nở với Chủ Đề “Lãnh Đạo Phục Vụ Nơi Gia Đình”

Giảng viên: Lãnh Đạo Như Giêsu

Thời gian : ...

Chương Trình COACHING Dành Cho Giới Trẻ

Chương Trình COACHING Dành Cho Giới Trẻ

Giảng viên: Lãnh Đạo Như Giêsu

Hạn đăng ký: Hết hạn đăng ký

Gặp Gỡ – Lãnh Đạo Như Giêsu

Gặp Gỡ – Lãnh Đạo Như Giêsu

Giảng viên: Lãnh Đạo Như Giêsu

Hạn đăng ký: Hết hạn đăng ký

Biblical DISC

Biblical DISC

Giảng viên: Lãnh Đạo Như Giêsu

Hạn đăng ký: Hết hạn đăng ký