Khóa học mới

CHƯƠNG TRÌNH COACHING DÀNH CHO GIỚI TRẺ

CHƯƠNG TRÌNH COACHING DÀNH CHO GIỚI TRẺ

Giảng viên: Lãnh Đạo Như Giêsu

Hạn đăng ký: 2024-03-20

Khía Cạnh Tâm Lý Trong Ơn Gọi và Huấn Luyện Đời Tu

Khía Cạnh Tâm Lý Trong Ơn Gọi và Huấn Luyện Đời Tu

Giảng viên: Linh Mục Micae Trương Thanh Tùng, S.J

Hạn đăng ký: 2024-04-01

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2024 (Trực tuyến)

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2024 (Trực tuyến)

Giảng viên: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tặng, S.J

Hạn đăng ký: Hết hạn đăng ký

Đời Tu Theo Huấn Quyền kể từ Công Đồng Vaticanô II

Đời Tu Theo Huấn Quyền kể từ Công Đồng Vaticanô II

Giảng viên: Linh Mục Micae Trương Thanh Tùng, S.J

Hạn đăng ký: Hết hạn đăng ký

Gặp Gỡ – Lãnh Đạo Như Giêsu

Gặp Gỡ – Lãnh Đạo Như Giêsu

Giảng viên: Lãnh Đạo Như Giêsu

Hạn đăng ký: Hết hạn đăng ký

Đồng Hành Thiêng Liêng: Thực Hành

Đồng Hành Thiêng Liêng: Thực Hành

Giảng viên: Linh Mục Micae Trương Thanh Tùng, S.J

Hạn đăng ký: Hết hạn đăng ký