HLNLH

Huấn Luyện Thiêng Liêng

Huấn Luyện Thiêng Liêng

Giảng viên: Linh Mục JB Nguyễn Trung Kiên S.J

Thời gian : ...

Chuyên đề giải đáp GDGT & GDTD

Chuyên đề giải đáp GDGT & GDTD

Giảng viên: Thạc Sĩ - Bác Sĩ Lan Hải

Thời gian : ...

Việt Nam Đương Đại – Vài Nét Chấm Phá

Việt Nam Đương Đại – Vài Nét Chấm Phá

Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Đức Lộc

Thời gian : ...

Tâm Lý (Thực hành)

Tâm Lý (Thực hành)

Giảng viên: Prof. Tony Louw

Thời gian : ...

Tâm Lý (Lý thuyết)

Tâm Lý (Lý thuyết)

Giảng viên: Thạc Sĩ Nguyễn Hồng Ân

Thời gian : ...