Chuyên Đề

Canh Tân Cộng Đoàn Huynh Đệ và Quyền Bính Phục Vụ Trong Đời Tu

Canh Tân Cộng Đoàn Huynh Đệ và Quyền Bính Phục Vụ Trong Đời Tu

Giảng viên: Linh Mục Micae Trương Thanh Tùng, S.J

Hạn đăng ký: 2024-04-30

Đời Tu Theo Huấn Quyền kể từ Công Đồng Vaticanô II

Đời Tu Theo Huấn Quyền kể từ Công Đồng Vaticanô II

Giảng viên: Linh Mục Micae Trương Thanh Tùng, S.J

Hạn đăng ký: 2024-02-20

Đồng Hành Thiêng Liêng: Thực Hành

Đồng Hành Thiêng Liêng: Thực Hành

Giảng viên: Linh Mục Micae Trương Thanh Tùng, S.J

Hạn đăng ký: Hết hạn đăng ký

Chương Trình COACHING Dành Cho Giới Trẻ

Chương Trình COACHING Dành Cho Giới Trẻ

Giảng viên: Lãnh Đạo Như Giêsu

Hạn đăng ký: Hết hạn đăng ký

Gặp Gỡ – Lãnh Đạo Như Giêsu

Gặp Gỡ – Lãnh Đạo Như Giêsu

Giảng viên: Lãnh Đạo Như Giêsu

Hạn đăng ký: Hết hạn đăng ký

Khía Cạnh Tâm Lý Trong Ơn Gọi và Huấn Luyện Đời Tu

Khía Cạnh Tâm Lý Trong Ơn Gọi và Huấn Luyện Đời Tu

Giảng viên: Linh Mục Micae Trương Thanh Tùng, S.J

Hạn đăng ký: Hết hạn đăng ký