Chuyên Đề

WORKSHOP: TÌM HIỂU GÌ TRƯỚC KHI KẾT HÔN

WORKSHOP: TÌM HIỂU GÌ TRƯỚC KHI KẾT HÔN

Giảng viên: Tiến sĩ Hoàng Minh Tố Nga

Hạn đăng ký: 2024-05-26

Đồng Hành Thiêng Liêng & Tham Vấn Tâm Lý: Khác Biệt, Tương Đồng và Bổ Túc

Đồng Hành Thiêng Liêng & Tham Vấn Tâm Lý: Khác Biệt, Tương Đồng và Bổ Túc

Giảng viên: Linh Mục Julio Giulietti, SJ

Hạn đăng ký: Hết hạn đăng ký

Canh Tân Cộng Đoàn Huynh Đệ và Quyền Bính Phục Vụ Trong Đời Tu

Canh Tân Cộng Đoàn Huynh Đệ và Quyền Bính Phục Vụ Trong Đời Tu

Giảng viên: Linh Mục Micae Trương Thanh Tùng, S.J

Hạn đăng ký: Hết hạn đăng ký

Workshop: Hiểu Đúng Về Tâm Bệnh

Workshop: Hiểu Đúng Về Tâm Bệnh

Giảng viên: Tiến sĩ Hoàng Minh Tố Nga

Hạn đăng ký: Hết hạn đăng ký

Khía Cạnh Tâm Lý Trong Ơn Gọi và Huấn Luyện Đời Tu

Khía Cạnh Tâm Lý Trong Ơn Gọi và Huấn Luyện Đời Tu

Giảng viên: Linh Mục Micae Trương Thanh Tùng, S.J

Hạn đăng ký: Hết hạn đăng ký

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2024 (Trực tuyến)

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2024 (Trực tuyến)

Giảng viên: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tặng, S.J

Hạn đăng ký: Hết hạn đăng ký