CISAdmin Bài Viết Mới 27-01-2024

Cuộc sống là những chuyến đi vươn tới những không gian khác nhau để gặp gỡ trái tim với trái tim, ước mơ với khát vọng, suy tư với cảm nghiệm, để mở ra tương quan rộng lớn hơn nhằm vinh danh Chúa và mưu ích cho con người hơn. Bởi lẽ đó, từ ngày 19 đến 26/01/2024, cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, SJ, giám đốc Trung Tâm Linh Đạo I Nhã (CIS) đã gặp gỡ chia sẻ với một số Đức Giám Mục về các chương trình đang và sắp vận hành tại CIS:
• Đang vận hành 2 Chương Trình: (1) Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng và Hướng Dẫn Linh Thao; (2) Huấn Luyện Người Huấn Luyện.
• Sẽ vận hành: Chương Trình Quản Trị Mục Vụ (Pastoral Leadership) sắp hoàn thiện và sẽ vận hành trong niên khoá 2024-2025.

Gặp gỡ Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, GM Quy Nhơn (19/01/2024)

Gợp gỡ Đức Cha Aloysio Nguyễn Hùng Vị, GM Kon Tum (20/01/2024)

Gặp gỡ Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GM Nha Trang (20/01/2024)

Gặp gỡ Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, GM Phan Thiết (22/01/2024)

Gặp gỡ Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, GM Đà Lạt (25/01/2024)

Kết thúc các cuộc gặp gỡ chia sẻ với các Đức Giám Mục, cha Đaminh Ngyễn Đức Hạnh, SJ đã giúp 3 ngày thường huấn cho các cha giáo của Đại Chủng Viện Minh Hoà, giáo phận Đà Lạt về Cái Nhìn Tổng Quan về Huấn Luyện – Toà Trong và Toà Ngoài cho các Chủng Sinh, Tu Sĩ Nam Nữ, từ 24 đến 26/01/2024. Kết quả các cuộc gặp gỡ và chia sẻ tốt đẹp.