CISAdmin Bài Viết Mới | Tin tiếng việt 04-12-2020

Cha Mariano Manso, SJ, một thừa sai Dòng Tên tại Đài Loan vừa an nghỉ trong Chúa vào lúc 3 giờ 50 phút ngày 4 tháng 12 năm 2020 tại Nhà Hưu Dưỡng Dòng Tên, Đài Bắc, Đài Loan. Cha Manso sinh tại Bibao, Tây Ban Nha vào ngày 25 tháng 4 năm 1927. Ngài gia nhập Dòng Tên tại Loyola, Tây Ban Nha, ngày 23 tháng 9 năm 1944 và được truyền chức linh mục tại Nhà Thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Hsinchu, ngày 5 tháng 4 năm 1959. Cha khấn cuối ngày 2 tháng 2 năm 1963 tại nhà thờ Gesu, Rôma.
Trước năm 1975 cha Manso đã từng phục vụ tại Việt Nam trong tư cách là Giám Tập Tập Viện Dòng Tên và linh hướng nhà Ứng Sinh Dòng Tên. Cha là Giám tập của nhiều tu sĩ Dòng Tên Việt Nam trong đó có Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ, Cha Giuse Hoàng Văn Tình, SJ. Thầy Đaminh Trần Văn Tân, SJ và Cha JB Nguyễn Trung Kiên, SJ.
Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha Mariano Manso, SJ được hưởng ơn phục sinh với Chúa Ki-Tô.

Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ, thăm cha giáo Manso nhân dịp sinh nhật của ngài tại Đài Loan năm 2018
Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ, thăm cha giáo Manso nhân dịp sinh nhật của ngài tại Đài Loan năm 2018

Bài viết gốc: https://dongten.net/2020/12/04/cha-mariano-manso-sj-qua-doi-tai-dai-loan/