CISAdmin Bài Viết Mới | Tin tiếng việt | TT Linh Đạo 11-06-2022

“Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: Hiệp Thông – Tham Gia – Sứ Vụ” đang gõ cửa thức tỉnh tâm hồn, soi sáng, và tái định hướng sống cho từng Kitô hữu. Năng động hiệp hành này càng nổi bật hơn nơi đời sống hôn nhân. Hai vợ chồng không chỉ đồng hành với nhau, mà đi trên cùng một con đường tình yêu của Giêsu, kết hợp mật thiết với nhau, chia vui sẻ buồn trong mọi biến cố (Hiệp Thông), cùng nhau nhận định, và gánh nhau trong đời (Tham Gia). Nhờ ơn Chúa, vợ chồng cùng thi hành sứ mạng Chúa trao trong gia đình, giáo hội, và xã hội (Sứ Vụ).

Để giúp các cặp vợ chồng đi đúng hướng, hiểu rõ hơn, yêu nhiều hơn, và toàn tâm cử hành đời sống hôn nhân hơn, Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ (CIS) tổ chức các buổi chuyên đề xuyên suốt trong 5 tháng với các chủ đề như sau:

Chuyên đề 01: Những Nguyên Tắc Khi Kết Hôn

Thời gian: Chúa Nhật, 12/06/2022 lúc 9h00 – 11h30

Chuyên đề 02: Các Giai Đoạn trong Hôn Nhân – Những khúc “cua gắt” có thể làm cỗ xe tình yêu không kịp “bẻ lái”

Thời gian: Chúa Nhật, 31/07/2022 lúc 9h00 – 11h30

Chuyên đề 03: Hòa Hợp Trong Hôn Nhân – Làm sao điều chỉnh được nhu cầu của vợ và chồng

Thời gian: Chúa Nhật, 28/08/2022 lúc 9h00 – 11h30

Chuyên đề 04: Những Điều Trước 13 Tuổi Phải Thành Thạo

Thời gian: Chúa Nhật, 18/09/2022 lúc 9h00 – 11h30

Chuyên đề 05: Hai Nội Dung Quan Trọng Dùng Trong Cả Giáo Dục Giới Tính và Tình Dục Cho Người Trẻ

Thời gian: Chúa Nhật, 23/10/2022 lúc 9h00 – 11h30