CISAdmin Bài Viết Mới | Chương Trình Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng & Hướng Dẫn Linh Thao | Tin tiếng việt | TT Linh Đạo 05-05-2022

Sáng ngày 03-05-2022, tại Nhà Linh thao Phêrô Favre – Dòng Tên, hơn 40 linh mục tu sĩ và giáo dân tham dự ngày lễ bế giảng chương trình Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng và Hướng Dẫn Linh Thao (HLNĐHTL & HDLT) do Trung tâm Linh đạo I Nhã Đắc Lộ tổ chức.

Để khởi đầu phần thứ nhất của buổi bế giảng, Cha Giám tỉnh Vinh-sơn Phạm Văn Mầm, S.J. dâng lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho các thành phần tham dự. Tiếp đến, cha giám đốc Trung tâm linh đạo Đa-minh Nguyễn Đức Hạnh, S.J. giới thiệu về thành phần tham dự. Có 13 hội dòng tham dự buổi lễ, mỗi hội dòng có người đại diện chia sẻ tâm tình của mình về chương trình huấn luyện đặc biệt này.

Cha giám đốc trình bày vài nét về chương trình HLNĐHTL & HDLT niên khóa 2021-2022 để mọi người được biết về những gì các học viên đã trải qua trong suốt 8 tháng qua. Phần trao chứng chỉ mãn khóa được cha giám tỉnh và cha giám đốc trang trọng gửi đến từng học viên. Cha Phao-lô Trần Minh Hải thuộc hội dòng Augustino – Đức Mẹ Lên Trời, đại diện các học viên nói lên tâm tình biết ơn đến cha giám đốc, các giảng sư, các bạn học viên và những người phục vụ cho chương trình HLNĐHTL & HDLT được vận hành tốt đẹp.

Kết thúc phần thứ nhất, cha Giám đốc giới thiệu chương trình HLNĐHTL & HDLT, niên khóa 2022-2023. Đặc biệt, cha giới thiệu chương trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện, niên khóa 2022 – 2023, đây là một chương trình mới dành cho các người huấn luyện là các nam nữ tu sĩ. Ngoài ra cha cũng giới thiệu các đầu sách CIS đã xuất bản trong thời gian qua và các đầu sách sẽ xuất bản trong thời gian tới.

Phần thứ hai là thánh lễ bế giảng. Cùng đồng tế với Cha Giám tỉnh là các cha trong dòng, các cha tham dự chương trình huấn luyện, và các cha thuộc các hội dòng khác. Trong niềm vui, hân hoan của ngày lễ Bế Giảng chương trình Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng và Hướng Dẫn Linh Thao, năm 2021-2022, mọi người qui tụ trong Nhà Nguyện, để cùng dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi tâm tình tri ân, cảm tạ, vì biết bao hồng ân Người tuôn đổ trên chúng ta trong suốt năm học vừa qua.

Trong bài giảng, cha Giám tỉnh chia sẻ với cộng đoàn trước hết về những niềm vui liên hệ đến con số 3: 3 năm Trung tâm linh đạo được hình thành, 3 năm hình thành cơ sở tông đồ ở Lộc Ninh, và 3 năm các môn đệ được Chúa Giêsu kêu gọi và huấn luyện, từ đây cha dẫn đến điểm thứ hai là làm sao các học viên có thể “tiêu hoá” được hay sở hữu được những kiến thức và kỹ năng đã được học. Và điểm cuối là làm sao học viên dám can đảm dấn thân để phục vụ Thiên Chúa và con người nhờ những gì mình đã sở đắc.

Sau lời nguyện hiệp lễ là nghi thức sai đi. Như ngày xưa ở Antiokia, Banaba và Phaolô được Thánh Thần chọn và sai đi, thì ngày hôm nay Thánh Thần Thiên Chúa cũng đang mời gọi học viên ra đi. Các học viên hãy quảng đại đáp lại thúc đẩy của Thánh Thần, như Thánh Inhaxiô là một mẫu gương quảng đại: Ngài dâng tất cả những gì Ngài có cho Chúa, để Chúa hoàn toàn sử dụng con người của Ngài. Theo gương Ngài, chúng ta cũng dâng cả con người chúng ta để Chúa có thể sử dụng chúng ta như khí cụ tình yêu của NgàiNoi gương thánh Inhaxiô, các Học viên đọc Kinh Dâng Hiến. Quý Cha đồng tế đặt tay trên học viên và cha chủ tế đọc lời nguyện sai đi.

Buổi bế giảng kết thúc với bữa ăn thân mật thấm đượm tình huynh đệ, thầy trò.

Chúng ta nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi tuôn đổ phúc lành xuống trên cha Giám Đốc và cha Phụ Tá, ban Giáo Sư/Giảng Huấn, các anh chị em Nhân Viên của Trung Tâm Linh Đạo I Nhã, quý Cha, quý Sơ Bề Trên các Hội Dòng của mỗi học viên và trên từng thành viên của cộng đoàn phụng vụ. Xin Người ban cho tất cả chúng ta sức khỏe và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để luôn hăng say dấn thân phục vụ con người, cho vinh quang Chúa hơn.

Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cách đặc biệt cho từng Học Viên trên bước đường tương lai, để những ân huệ Thiên Chúa đã vun trồng nơi mỗi người xuyên suốt khóa học qua, mang lại nhiều hoa trái tốt trong đời sống thánh hiến và sứ vụ lãnh nhận.