CISAdmin Chương Trình Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng & Hướng Dẫn Linh Thao 20-07-2020

Điều Kiện Của Học Viên:

  • Tuổi Tác: từ 38 đến 55 (trừ trường hợp đặc biệt, sẽ chuẩn nhận từng trường hợp)
  • Học Vấn: đã tốt nghiệp 4 năm đại học và có khả năng nghe, đọc, hiểu tiếng Anh (điều kiện này không đòi buộc tuyệt đối)
  • Kiến Thức: có kiến thức về Kinh Thánh, Thần Học Thiêng Liêng và Ki-tô học ở mức căn bản; và sẵn sàng theo những khóa học bổ túc nếu được yêu cầu.
  • Đời Sống Thiêng Liêng: có tương quan thiết thân với Chúa, được nuôi dưỡng đều đặn bởi các việc thiêng liêng, đặc biệt là cầu nguyện và đọc lại ngày sống (xét mình, phút hồi tâm…), với lòng khao khát tìm Chúa trong mọi sự.
  • Số Lượng: tối đa 18 người (lý tưởng là nam # 50 %, nữ # 50 %) cho mỗi niên khóa.
  • Thời Gian: Chương trình học toàn thời gian với hai học kỳ và một kỳ nghỉ hè. Học viên cần tham gia đầy đủ tất các môn học, chuyên đề và thực tập được xác định của chương trình, trong một khoảng 7 tháng (từ tháng đầu 09 năm nay đến đầu tháng 05 năm sau, không kể thời gian nghỉ giữa Giáng Sinh và Tết Âm Lịch). Thời điểm khai giảng và bế giảng sẽ được xác định cụ thể mỗi năm.
  • Tham Vấn: Trong suốt chương trình, mỗi học viên được yêu cầu tham vấn và được hướng dẫn với một người đồng hành thiêng liêng nhằm đào tạo phát triển cá nhân theo cách riêng.
  • Chứng Chỉ: Kết thúc chương trình, học viên sẽ nhận được Chứng Chỉ của Trung Tâm Linh Đạo để chứng nhận đã hoàn tất chương trình thành công.
  • Thành Phần: nếu là:
   • Linh Mục: cần được Đức Giám Mục bản quyền cho phép và giới thiệu;
   • Tu Sĩ: Thành viên một Hội Dòng hay Tu Hội, cần được Bề Trên hay Người Phụ Trách có thẩm quyền cho phép và xác nhận có khả năng giúp huấn luyện thiêng liêng
   • Giáo Dân: cần được Linh Mục Phụ Trách khóa huấn luyện xét duyệt.

Hồ Sơ Đăng Ký:

  • Phiếu thông tin. Điền online xin Ấn vào đây
  • Bài chia sẻ viết tay hoặc đánh máy khoảng một trang A4 về “Bản Thân, Ơn Gọi, Thao Thức Tông Đồ” của mình. Sau đó in ra và ký tên
  • Thư giới thiệu của Đức Giám Mục giáo phận nếu là linh mục giáo phận, của Bề Trên thượng cấp nếu là thành viên của Dòng Tu hay Tu Hội, hay của một linh mục nếu là giáo dân.
  • Hình thẻ 4 X 6 chụp không quá 1 năm trước, tính từ ngày làm đơn. (Việc này có thể làm khi vào Chương Trình, nhân viên của CIS sẽ lo việc này).
  • Hạn Chót đăng ký và gửi hồ sơ: 08/08/2020
  • Hồ sơ gửi về địa chỉ: Văn phòng Trung Tâm Linh Đạo I Nhã, 171 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP HCM