CISAdmin Bài Viết Mới | Tin tiếng việt | TT Linh Đạo 10-06-2021

Trong Năm Kính Thánh I Nhã, Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ sẽ tổ chức 14 chuyên đề với 4 nội dung lớn gồm:

 1. NỀN TẢNG LINH ĐẠO I NHÃ
  CHUYÊN ĐỀ NGƯỜI TRÌNH BÀY THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
  Barcelona/Venice – Tôi Tìm Thấy Tôi Fr. Phạm Trung Hưng, SJ Chúa Nhật 27.06.2021 (9 – 11h30am) Trực Tuyến qua Zoom
  Sám Hối Trong Truyền Thống Linh Đạo I-Nhã Fr. Emilio Gonzalez Magaña, SJ Chúa Nhật 04.07.2021 (9 – 11h30am) Trực Tuyến qua Zoom
  Linh Đạo Hội Nhập Văn Hoá: Lịch Sử (tk17) và Hôm Nay Fr. Trần Quốc Anh, SJ Chúa Nhật 08.08.2021 (9 – 11h30am) Trực Tuyến qua Zoom
 2. LINH ĐẠO I-NHÃ và NGƯỜI NGHÈO & CHƯA ĐƯỢC ĐỂ Ý TỚI
  I Nhã & Phụ Nữ Fr. Vũ Duy Cường, SJ Chúa Nhật 26.09.2021 (9 – 11h30am) Hội trường Dòng Tên, Thủ Đức
  Magis Fr. Phạm Minh Thắng, SJ Chúa Nhật 17.10.2021 (9 – 11h30am) Hội trường Dòng Tên, Thủ Đức
  Những Nhân Chứng Đã Sống Linh Đạo I Nhã: Anrê Phú Yên Fr. Trần Quốc Anh, SJ Chúa Nhật 07.11.2021 (9 – 11h30am) Trực Tuyến qua Zoom
 3. LINH ĐẠO I-NHÃ & MÔI TRƯỜNG
  Chiêm Niệm Gặp Gỡ Thiền (tôn giáo đối chiếu) Fr. Trần Quốc Anh, SJ Chúa Nhật 05.12.2021 (9 – 11h30am) Trực Tuyến qua Zoom
  Spirit Looking for a Body (Nhập Thể): -Từ Linh Đạo Cho Đến Hội Dòng  (đặc sủng – cơ cấu) Fr. Phạm Trung Hưng, SJ Chúa Nhật 16.01.2022 (9 – 11h30am) Trực Tuyến qua Zoom
  Linh Đạo Biết Ơn: Con Người và Môi Trường Frère Vital Luca
  Nguyễn Hữu Quang, F.S.C
  Chúa Nhật 13.02.2022 (9 – 11h30am) Hội trường Dòng Tên, Thủ Đức
 4. LINH ĐẠO I NHÃ & NGƯỜI TRẺ
  Cùng Giới Trẻ Khám Phá Những Gợi Hứng Giúp Định Hướng Cuộc Sống Từ Những Khao Khát Theo Linh Đạo I Nhã Fr. Phạm Đình Cư, SJ Chúa Nhật 06.03.2022 (9 – 11h30am) Hội trường Dòng Tên, Thủ Đức
  Communicating with Modern Young Adults: Lights & Shadows Fr. Julio Giulietti, SJ Chúa Nhật 03.04.2022 (9 – 11h30am) Hội trường Dòng Tên, Thủ Đức
  Lãnh Đạo Theo Tinh Thần I Nhã Mr. Trần Gia Huấn Chúa Nhật 15.05.2022 (9 – 11h30am) Hội trường Dòng Tên, Thủ Đức
  Phút Hồi Tâm: Hành Trang Người Trẻ – Để Chiếu Sáng Như Những Vì Sao Fr. Nguyễn Trung Kiên, SJ Chúa Nhật 19.6.2022 (9 – 11h30am) Hội trường Dòng Tên, Thủ Đức
  Phân Định Chung Fr. Trương Thanh Tùng, SJ Chúa Nhật 24.07.2022 (9 – 11h30am) Hội trường Dòng Tên, Thủ Đức

Với mỗi chuyên đề, sẽ có bài viết giới thiệu riêng về nội dung, người trình bày, đối tượng tham dự, xin mời theo dõi tại:
Website: https://trungtamlinhdaoinhadaclo.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TTLDINHADACLO/

Để đăng ký tham dự các chuyên đề, xin ấn vào link sau: https://forms.gle/6sD1fNLRz9MhiRjv6