Huấn luyện & chuyên đề

Thông tin các khoá học tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ

Giảng viên

Thạc Sĩ - Bác Sĩ Lan Hải

Hạn đăng ký

18/02/2023

Giảng viên

Bs Minh Tiến

Hạn đăng ký

23/02/2023

Giảng viên

Linh mục Anthony Lê Đức, SVD.

Hạn đăng ký

29/03/2023

Giảng viên

Linh mục Anthony Lê Đức, SVD.

Hạn đăng ký

22/03/2023

Sự kiện sắp diễn ra :

Không có sự kiện

Chương Trình Huấn Luyện Người ĐHTL & HDLT

Thông tin về Chương Trình Huấn Luyện Người Đồng Hành Thiêng Liêng & Hướng Dẫn Linh Thao

Chương Trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện

Thông tin về Chương Trình Huấn Luyện Người Huấn Luyện tại Trung Tâm Linh Đạo I Nhã Đắc Lộ

Mục vụ

Tin tiếng việt

Tư vấn