(028)35261973 (090)7196249

Tin Tức

04
Tháng chín

Chiều ngày 4.9 lúc 5:30, Trung tâm linh đạo Inhã Dòng Tên chính thức khai mạc với thánh lễ khai giảng năm học đầu tiên tại Nhà nguyện Đắc Lộ...

01
Tháng chín

Trung Tâm Linh Đạo Inhã Đắc Lộ được cơ cấu và thành lập vào tháng 09/2019 bởi Tỉnh Dòng Tên Việt Nam. Việc khai sinh trung tâm như sự đáp ứng cụ thể của Tỉnh Dòng...

CIS's Information

22
Sep

On Wednesday, at 5:30 p.m., the Spirituality of Ignatius Center (CIS) officially launched her first school year with the opening Mass at Dac Lo Chapel

23
Sep

Spirituality is something intimate & personal. It usually comes to us through our families, traditions and experiences. It reflects our deepest beliefs and values.

13
Oct

Center for Ignatian Spirituality (CIS) – Viet Nam was born and structured on September 2019 by the Society of Jesus – Vietnam Province.